logos/xunta.svg
logos/europa.svg
logos/igape.svg
logos/galicia.svg

Programa Profeionais 4.0 (IGAPE)

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do IGAPE para a incorporación de novos titulados a actividades de mellora competitiva das empresas "Programa Profesionais 4.0", cuxo resultado é a mellora da empregabilidade das persoas desempregadas ou inactivas por medio da adquisición de experiencia profesional.

Operación cofinanciada pola Unión Europea. Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

Conseguir formación e un emprego de calidade. O FSE inviste no teu futuro

© Dimoldura All rights reserved.